Är det viktigt att barnen “blir svenska”?

Jag funderar och kan inte sluta tänka på dessa frågor,

Som utlandssvensk och förälder:

* är det viktigt att barnen känner sig svenska? Varför/varför inte?

* är det viktigt att barnen kan prata svenska? Varför/varför inte?

I slutänden försöker jag nog förstå varför vissa mammor/pappor talar svenska med barnen medan andra inte gör det.

Så då börjar jag med mig själv…för mig är det viktigt att prata svenska med Charlie. Det är liksom en del av mig, det är som en värdering eller en attityd. Jag lär min dotter en humanistisk världssyn, jag lär henne att inte ljuga, jag lär henne svenska. Det ligger på samma våglängd, liksom.

Ibland hör man folk säga “så klart han kan prata grekiska, han är ju grek!”. Så kan jag inte säga om Charlie. Det är inte för att hon är svensk som hon ska kunna prata svenska, det är för att det är en del av mig. En gång bad jono mig tala engelska med Charlie när vi åt middag (trots att han faktiskt förstår en hel del svenska). Det knöt sig i magen på mig och jag blev stum. Han hade lika gärna kunnat säga att Charlie aldrig kan bli pilot för att hon är flicka. Det gick så emot mina värderingar att jag tappade talet. Men jag återfann det snabbt, replikerade att om det var så viktigt för honom att förstå exakt allt så fick han väl lära sig bättre svenska. Sen dess har den diskussionen inte dykt upp igen =) Så hur kan svenskan vara en sån fundamental del av mig att jag måste använda språket med Charlie, medan det inte är så för andra? Betyder det att andra inte känner som jag, utan att de inte känner att svenskan är “en del av dem”. Är engelskan liksom lika mycket “en del av dem”, att engelskan fungerar utmärkt för att kommunicera de delar av en själv som är viktiga? Är det då så, att språk generellt inte har samma betydelse för vem vi är? För vissa är det en markör av identitet (en del av mig), för andra är det ett sätt att förmedla en identitet (ett sätt att tala om för dig vem jag är)?

Är det då viktigt att Charlie ändå känner sig svensk? Ja, det är det. Jag vill att hon ska känna nån slags samhörighet till Sverige, att Sverige är “hennes” lika mycket som det är “mitt”. Varför? För att svenskheten är en del av min personlighet, antar jag. Även om den här biten är viktig, så är den inte lika viktig för mig som just själva språket. Men vad är då “svenskheten”? Vad är det kollektiva egenskapen jag syftar på, vad, exakt är det jag vill att hon ska “känna”? Är det ordningen och redan, jämlikheten, miljötänkandet, den socialistiska andan? Ja, allt det där antar jag, och lite till. Men dessa egenskaper är ju knappats applicerbara på var och en av det svenska folket, och än mindre unikt för Sverige. Vad blir det då av det hela? Och vad gör jag med känslan jag får när jag kommer till Sverige, och tänker att de jädrans svenskarna är för byråkratiska, serverar för dåligt kaffe på cafe eller hopplöst regelföljande? Då känner jag samhörighet med Australien och den lay back attityd jag finner här. Jag står i nån gråzon.

Så om man då väljer att inte tala svenska med sina barn, vilket många väljer att inte göra, då undrar jag: har svenska inte samma betydelse för dem som för mig? Är svenska språket inte lika djupt rotat som en värdering, som det är hos mig? Hur ser de på sina egna språk? Har svenskan på något sätt inte längre samma betydelse för dem, nu när de flyttat från Sverige? Är det viktigt för andra att barnen känner sig svenska? Och vad betyder det i så fall, och varför?

Jag önskar jag kunde vända in och ut på varje utlandssvensk…

1 Comment

Filed under Om allt och inget

One response to “Är det viktigt att barnen “blir svenska”?

  1. Cecilia Abbott

    Jag tror det är viktigt att behålla svenskan för annars försvinner en del av mej. Alla tror att jag är en riktig aussie men jag vill bevisa att jag är både och. Det gör jag dels genom att mina barn förstår och pratar mitt språk även om det inte egentligen behövs!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s