forstättning…

Läste nyss vad jag skrev nedan (det skrevs i all hast, så jag hoppas man förstår vad jag skriver) och nej – jag förväntar mig inte för mycket efter fyra veckor. Skolan har ett ansvar att i alla ämnen, och av alla anställda inom skolan, fostra kritiskt förhållningssätt. Så måste det väl ändå vara i Australien? Att fostra kritiskt förhållningssätt kan ju aldrig vara något som finns schemalagt 1 timme i veckan i årskurs fem, typ. Det måste ju vara något som genomsyrar verklsamheten för att barnen ska växa upp som fundamentalt kritiskt tänkande individer?

(Men så vänder vi på myntet – att forma kritiskt tänkande individer är också en produkt av min ideologi, min världssyn och mina värderingar. Det är nog omöjligt att separera ideologi från mänsklig interaktion, det är inbäddat i allt vi gör och hur vi gör det. Så frågan är om jag och Australiens stat är eniga om i vilken ideologi som de australiensiska skolorna ska fostra. Jag återkommer om saken)

Advertisements

Leave a comment

Filed under Om allt och inget

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s